Μαργαρίτα Ζωγράφου

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια - Ειδική Παιδαγωγός MSc – c.PhD.

 

• Πτυχιούχος Προγράμματος Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας, με κρατική άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.


• Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φ.Π.Ψ. (Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας), κατεύθυνση Ψυχολογίας, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


• Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


• Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στην «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική Εκπαίδευση Ενηλίκων – Δια βίου μάθηση» στο Π.Τ.Δ.Ε. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


• Υπ. Διδάκτορας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

• «ΑΡΙΑΔΝΗ», πρόγραμμα εκπαίδευσης Ψυχολόγων – Ψυχιάτρων για την αντιμετώπιση του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο.


• Άσκηση στο διαγνωστικό test WISC III – Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Εφήβου Ι. Ν. Παρασκευόπουλος.

 

• Ετήσιο Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής / Αθήνα 2009. (Ε.Ε.Φ. – Παν/μιο Αθηνών – Παν/μιο Ιωαννίνων).


• Σεμινάριο Εκπαίδευσης στην Ημιδομημένη Ψυχιατρική (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), Διαγνωστική Συνέντευξη KSADS-PL, Δεκέμβριος 2009.